Afdruk

Radboud UMC


Verantwoordelijk voor de inhoud volgens §6 MDStV / verplichte informatie volgens §5 TMG:

Eigenaar: Afdeling Psychiatrie

route 975a, Huispost nummer 966.

Reinier Postlaan 10 

6525 GC Nijmegen

Iris Dalhuisen, promovendus...

T (024)3668008
M 06-50098382

iris.dalhuisen@radboudumc.nl

www.detectonderzoek.nl

 

Sinds 9 januari 2016 is Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR-verordening) van toepassing. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Concept en realisatie

Reclamebureau Comtyp | Boschstraße 16 | D-47533 Kleve | Tel. 0049 28 21-8 94 47 50 | www.ihrwerbecoach.de | www.werbung-kleve.com

 

 

Disclaimer /Auteursrecht


1. de inhoud van het onlineaanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie veroorzaakt is, zijn in principe uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

2. referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of verwezen pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken.

 

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina's op het moment dat de links werden gecreëerd, vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, die sinds het plaatsen van de link veranderd zijn. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod van de auteur, alsmede voor de bijdragen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

 

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

 

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde en beschermde merken en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, mag niet leiden tot de conclusie dat het niet beschermd is door de rechten van derden!

 

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's berusten. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

4. de rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

 

Afbeeldingskredieten: Despositofoto's

Contactgegevens

Radboud UMC

Afdeling Psychiatrie

route 975a, Huispostnummer 966

Reinier Postlaan 10 

6525 GC Nijmegen

Iris Dalhuisen uitvoerend onderzoeker

T 06-50098382

info@detectonderzoek.nl

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Contactinformation

Radboud UMC

Department of Psychiatry

route 975a, House number 966

Reinier Postlaan 10

6525 GC Nijmegen

Iris Dalhuisen researcher

T 06-50098382

info@detectonderzoek.nl