INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Criteria voor deelnameDe wetenschappelijke titel van het onderzoek is: “rTMS in combinatie met CGT als volgende stap in non-responders op antidepressiva: een gerandomiseerde vergelijking met huidige stepped care behandelingen voor depressie”. Patiënten kunnen verwezen worden via ZorgDomein. U kunt verwijzen voor de rTMS behandeling bij de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc onder vermelding van ‘DETECT’.

Indien u vragen heeft over het onderzoek of de aanmelding kunt u tevens contact opnemen met Iris Dalhuisen, promovendus en coördinator van de studie, via 06-50098382 of iris.dalhuisen@radboudumc.nl 

Inclusiecriteria

De inclusiecriteria voor het onderzoek zijn als volgt:

- Matig tot ernstige depressie

- Geen psychotische symptomen

- Duur van huidige episode minder dan 2 jaar

- Geen response op twee adequate trials met antidepressiva

Exclusiecriteria

De exclusiecriteria voor het onderzoek zijn als volgt:

–  Diagnose van bipolaire stoornis, schizofrenie, huidige middelenafhankelijk, en organisch psychosyndroom

–  Eerdere behandeling met rTMS of ECT

–  Epilepsie, convulsies en aanvallen

–  Ernstig hoofdletsel of hersenchirurgie

–  Ferromagnetische delen in het hoofd (behalve draadje achter de tanden)

–  Geïmplanteerde pacemaker of neurostimulator

–  Zwangerschap

Contactgegevens

Radboud UMC

Afdeling Psychiatrie

route 975a, Huispostnummer 966

Reinier Postlaan 10 

6525 GC Nijmegen

Iris Dalhuisen uitvoerend onderzoeker

T 06-50098382

info@detectonderzoek.nl

Contactinformation

Radboud UMC

Department of Psychiatry

route 975a, House number 966

Reinier Postlaan 10

6525 GC Nijmegen

Iris Dalhuisen researcher

T 06-50098382

info@detectonderzoek.nl